Projektová dokumentace - dopravně inženýrská opatření

Kvalitní projektová dokumentace je základ úspěšného díla


V oblasti dopravně-inženýrských opatření pro vás zajistíme

 • Odborné konzultace dopravně-inženýrských opatření
 • Návrhy dopravně-inženýrských opatření ve všech stupních PD (STUDIE, DSP, RDS, atd.)
 • Projednání a zajištění kladného vyjádření od PČR DI – dopravních inženýrů
 • Projednání a zajištění kladného souhlasu správců/vlastníků komunikací (SÚS, ŘSD, atd.)
 • Zajištění stanovení přechodné úpravy provozu dle §77 zákona 361/2000 Sb. (Města, Obce s rozšířenou působností, Krajské úřady, atd.)
 • Projednání a zajištění kladných vyjádření dopravců veřejných osobních autobusových linek (Dopravní podnik města Brna, KORDIS JMK, Krajský úřad Jihomoravského kraje, atd.)
 • Zajištění vydání rozhodnutí o částečné/úplné uzavírky komunikace, stupeň PD - RDS
 • Zajištění vydání rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace, stupeň PD - RDS
 • Kompletní koordinace dopravně-inženýrských opatření se zhotovitelem stavbyPro podrobné informace se na nás neváhejte obrátit. Jsme připraveni zhotovit precizní a trvanlivé značení.

  • Špičkové zpracování
  • Žádné starosti
  • Zajistíme vše potřebné
  • Tým profesionálů
  • Vaše spokojenost